O vašoj online rezervaciji
FAQ Kategorije
O vašoj online rezervaciji
Kako mogu rezervisati automobil na Hertz.me?

Započnite tako što ćete unijeti potrebne podatke u polje „Rezervišite“ na početnoj stranici. To su:

• Datum i vrijeme preuzimanja i vraćanja.
• Hertz lokacija za preuzimanje. Ako je lokacija povratka drugačija, označite polje za potvrdu „Vraćam ovo vozilo na drugu lokaciju“.
• Tip automobila koji želite da iznajmite.
• Broj vaše kartice za česte putnike ili, ako imate, promotivne kartice.

Na drugom koraku odaberite željenu kategoriju vozila i način plaćanja i dovršite rezervaciju popunjavanjem podataka o vozaču.

Mogu li odabrati određenu marku ili model automobila?

Rezervacije podliježu određenoj grupi automobila, koja uključuje nekoliko različitih modela sa sličnim karakteristikama. Možete da zatražite određeni model tokom preuzimanja, ukoliko je dostupan.

Koji je minimalan / maksimalan period za iznajmljivanje automobila na Hertz.me?

Minimalan period za iznajmljivanje automobila je 30 minuta, a najduži trideset (30) dana.

Da li ću dobiti potvrdu za svoju rezervaciju?

Nakon uspješnog završetka rezervacije, dobićete potvrdu na e-mail adresu koju ste naveli tokom rezervacije.

Mogu li da promijenim rezervaciju? Da li postoji naplata?

Možete da promijenite samo datum, vrijeme i lokaciju preuzimanja i vraćanja vozila, pod pretpostavkom da se promjena odnosi na lokaciju u istom gradu - do 2 sata prije vremena preuzimanja koje ste upisali na prvobitnoj rezervaciji. Da biste izvršili izmjene u svojoj rezervaciji, kliknite „Izmijeni / Otkaži“, koja se nalazi u gornjem meniju početne stranice, i unesite referentni broj rezervacije (npr. ABCD01012001) i prezime vozača. Imajte na umu da promjene rezervacije podliježu ponovnom obračunu troškova rezervacije na osnovu raspoloživosti i cijena u trenutku promjene. Za rezervacije na zahtjev, lokaciju vraćanja / preuzimanja možete da izmijenite samo pod pretpostavkom da se promjena odnosi na lokaciju u istom gradu.

Ne možete da izmijenite izabranu kategoriju vozila ili podatke o vozaču. U tim slučajevima otkažite rezervaciju i napravite novu.

Šta se događa ako otkažem rezervaciju? Da li postoji naplata?

Otkazivanje se ne naplaćuje.

Šta se događa ako se ne pojavim na navedeni datum i vrijeme preuzimanja? Da li postoji naplata?

Otkazivanje se ne naplaćuje

Šta je rezervacija „Na zahtjev“?

Rezervacije za grupe koje su „Na zahtjev“, naš Rezervacioni centar mora prvo da provjeri u skladu sa detaljima rezervacije koje ste unijeli.