Opšti uslovi i potrebne kvalifikacije vozača
FAQ Kategorije
Opšti uslovi i potrebne kvalifikacije vozača
Koji su opšti uslovi za iznajmljivanje vozila?

Minimalna starost za vozača je 21 godina. Vozač mora imati validnu vozačku dozvolu, koju posjeduje najmanje jednu (1) godinu u trenutku najma. Takođe, vozač mora imati validnu kreditnu karticu koju prihvata Hertz, za sve potrebne iznose autorizacije i naplatu konačnih troškova najma vozila.

Može li neko drugi osim mene voziti automobil?

Samo vozačima navedenima u ugovoru o najmu je dopušteno upravljati Hertz vozilom.

Da li Hertz dozvoljava dodatnog vozača?

Da, u ugovoru o najmu možete dodati dodatne vozače. I to:
Tokom postupka online rezervacije, u 3. koraku rezervacije ("Izaberi dodatke") odaberite uslugu "Dodatni vozač".
Putem usluge Online Check-in, nakon što završite rezervaciju (online ili putem telefona).
Tokom popunjavanja vašeg ugovora, u Hertz poslovnici.
Tokom procesa iznajmljivanja vozila, u bilo kojoj Hertz poslovnici.
Dodatni vozač mora poštovati uslove najma i kod sebe imati validnu vozačku dozvolu koju je dužan pokazati prije iznajmljivanja vozila.

Koliko košta naknada za dodatnog vozača?

Za svakog dodatnog vozača plaća se naknada od 8€ po danu plus PDV, a najviše 80€ plus PDV po najmu i svakom dodatnom vozaču.

Koliki depozit pri iznajmljivanju vozila je potrebno platiti?

Prilikom preuzimanja vozila, Hertz će izvršiti predautorizaciju sredstava sa kreditne kartice korisnika najma, kao garanciju koja će se u potpunosti vratiti korisniku na kraju najma, pod uslovom da tokom trajanja najma ne nastanu dodatni troškovi koje je Hertz dužan naplatiti korisniku. Imajte na umu da povrat sredstava može potrajati do 14 dana, u zavisnosti od banke koja je izdala karticu. Iznos depozita se razlikuje u zavisnosti od grupe vozila:
A, B, G, H , V1, V2: 250€
K, M, Q, T: 750€
U, V, W, X, Y, V4, V5: 950€
C, E , I, J, P, V3: 500€