OPŠTI USLOVI

KVALIFIKACIJE ZA VOZAČA: Lice koje iznajmljuje vozilo mora imati minimum 23 godine za grupe A, B, C i H; 25 godina za sve ostale grupe vozila. Neophodno je posjedovanje vozačke dozvole koja je važeća najmanje godinu dana.

NAČIN PLAĆANJA: Vozač mora posjedovati validnu kreditnu ili debitnu karticu prihvatljivu od HERTZ-a za sve neophodne preautorizacije kao i preduplate i podmirenje konačnih troškova najma.

GREJS PERIOD: Na kraju najma Hertz omogućava period bez naplate od 29 minuta od vremena preuzimanja. Nakon isteka grejs perioda od 29 minuta, korisniku najma će se naplatiti naredni cio dan. 

PRIJEVREMENO VRAĆANJE / PRODUŽETAK NAJMA: Nema povrata za bilo koji neiskorišteni dan vaučera / najam. Tekuće produženje najma treba da se dogovori sa Hertz Crna Gora najmanje 48 sati prije predviđenog / rezervisanog isteka najma, a naplaćuje se po važećoj tarifi. .

SAOBRAĆAJNE KAZNE: Kazne i dodatne administrativne zabrane koje su proistekle iz prekršaja bilo kog člana Zakona o saobraćaju Vlada Crne Gore tokom perioda najma padaju isključivo na teret KORISNIKA najma. Ukoliko postoje bilo koji dodatni administrativni troškovi, u iznosu od 15€+PDV, biće plaćeni od strane KORISNIKA najma.

PRELAZAK GRANICE: Svim vozilima, osim onih luksuzne kategorije, dozvoljeno je putovanje u inostranstvo pod posebnim uslovima i samo na zahtjev lokalne kancelarije Hertz-a. Zahtjev morate podnijeti prije datuma preuzimanja, a trošak je 35 €.

TAKSA U SLUČAJU OTKAZIVANJA / NO SHOW -a: Hertz ima pravo, u slučaju da se klijent nije pojavio ili otkazao u poslednja 24 sata prije preuzimanja, da naplati klijentu naknadu za kasno otkazivanje / nepojavljivanje jednaku 1 danu ili 30 €, zavisno od toga koja ja veća. Non Show je na snazi ako klijent nije preuzeo vozilo u roku od jednog (1) sata od rezervisanog vremena / datuma, osim ako postoji kašnjenje u putovanju (ukoliko su bili navedeni broj leta i / ili detalji putovanja prije preuzimanja auta).

OSIGURANJE OD ŠTETE NA VOZILU (CDW/SCDW):Odgovornost KORISNIKA najma za štete načinjene na vozilima koja su u vlasništvu HERTZ-a, u skladu sa uslovima Ugovora o najmu može da se smanji do minimalne naplate u iznosu od 500€ za grupe A, B, H, 650€ za grupe C, E, J, N, 900€ za grupe M, T, 1,200€ za grupe Y, plaćanjem dnevne takse od 10€, 14€, 19€ ili 26€ redom.

Korisnik najma može da umanji minimalnu naplatu od 150€ za grupe A, B, H, 200€ za grupe C, E, J, N, 250€ za grupe M, T, 350 € za grupe Y, naručivanjem dodatnog dnevnog osiguranja, plaćajući dodatnu dnevnu taksu od 6€, 9€, 12€ i 16€ redom.

SUPER OSIGURANJE OD ŠTETE NA VOZILU (S.C.D.W.) može biti prihvaćeno tek nakon prihvatanja Osiguranja od štete na kolima (C.D.W.). Odgovornost za gubitak dodatne opreme, dokumenata, štete na gumama ili bilo kog drugog dijela donjeg postrojenja vozila ne prestaje sa važenjem i ne smije biti ograničena u bilo kom slučaju.

OSIGURANJE OD KRAĐE (TP): Odgovornost KORISNIKA najma za krađu može da se smanji do minimalne naplate u iznosu od 500€ za grupe A, B, H, 650€ za grupe C, E, J, N, 900€ za grupe M, T, 1,200€ za grupe Y, plaćanjem dnevne takse od 5€, 7€, 9€ i 13€ redom.

Osiguranje od štete na kolima i Osiguranje od krađe ne pokrivaju štete nastale na donjem postrojenju vozila, gumama i felnama,krađu ratkapni, radija/CD plejera, registracionih dokumenata, ključeva ili krađu ličnog prtljaga. Osiguranje od štete na kolima i Osiguranje od krađe ne pokrivaju bilo koju štetu ili krađu ukoliko je KORISNIK najma prekršio uslove korišćenja vozila ili je upravljao vozilom u suprotnosti sa Ugovorom o najmu i/ili na nelegalan način. SUPER OSIGURANJE OD ŠTETE NA VOZILU (SCDW) može biti prihvaćeno tek nakon prihvatanja Osiguranja od štete na kolima (CDW). Odgovornost za gubitak dodatne opreme, dokumenata, štete na gumama ili bilo kog drugog dijela donjeg postrojenja vozila ne prestaje sa važenjem i ne smije biti ograničena u bilo kom slučaju.

SUPER COVER (SC): Korisnik najma može biti pokriven (sa nultim učešćem u šteti) u slučaju potpune krađe ili oštećenja vozila koje je u vlasništvu Hertz-a, pod uslovom da je korisnik najma prethodno prihvatio odgovarajuće troškove osiguranja za CDV, SCDV i TP, ili ako ima rezervu koja uključuje ove pokrivenosti , dodatnim plaćanjem dnevne naknade od 2 € za grupe A, B, H, 3 € za grupe C, E, J, N, 4 € za grupe M, T i 6 € za grupu Y.

Sljedeći slučajevi nisu obuhvaćeni: oštećenje donje strane automobila, točkovi i gume, polomljeno staklo automobila ili gubitak ključeva i dokumenata vozila; izgorelo kvačilo; bilo kakva oštećenja usljed nedostatka ulja ili kao posljedica upotrebe nepravilnog goriva; oštećenja vozila eksplozijom, miniranjem ili namjernim paljenjem; oštećenja nastala usljed uticaja alkohola ili droga; oštećenja prouzrokovana od strane neovlaštenog vozača.

OSIGURANJE PUTNIKA (PAC): Za dnevnu naknadu od 4 € (uz maksimalnu naknadu od 15 dana) vozač i putnici su osigurani u slučaju nezgode u kojoj je učestvovalo iznajmljeno vozilo, za medicinske troškove i gubitak života ili troškove potpune / djelimične invalidnosti.

TAKSA U SLUČAJU NEZGODE (IAF): U slučaju nezgode koja je proistekla iz odgovornosti KORISNIKA najma, KORISNIK najma je obavezan da plati HERTZ-u nepovratnu naknadu od 15€ kako bi se pokrili administrativni troškovi. 

USLOVI ZA GORIVO: Za najmove u trajanju od 1-2 dana, klijent treba da vrati automobil sa istom količinom goriva kao što je prikazano u trenutku preuzimanja. U slučaju da ga klijent vrati sa manjom količinom, klijentu će se naplatiti vrijednost nedostajuće količine goriva. Osim toga, biće primijenjena naknada za uslugu sipanja goriva koja danas iznosi €15

Za najmove u trajanju od tri (3) dana ili više, klijent je dužan da unaprijed plati trošak količine goriva koja se nalazi u rezervoaru iznajmljenog automobila u trenutku preuzimanja. Nakon vraćanja automobila - i to samo u ovom trenutku - klijent može zatražiti da mu se refundira vrijednost goriva u rezervoaru u tom trenutku. U ovom slučaju, ako je količina goriva u rezervoaru manja od one koju je klijent prethodno platio, primjenjivaće se usluga sipanja goriva koja danas iznosi 15 €. Bilo koji povrat novca biće obrađen putem kreditne / debitne kartice klijenta.

Korišćena cijena po litru goriva je prosječna cijena goriva za područje na kojem je automobil iznajmljen. Naknada za uslugu sipanja goriva iznosi 15 €, dok Hertz zadržava pravo da je mijenja u budućnosti bez prethodne najave. Svi povrati goriva, sporovi itd. moraju biti riješeni sa Hertz osobljem u trenutku vraćanja vozila. Hertz neće razmatrati bilo kakve sporove nakon izdavanja konačne fakture. Letak o politici goriva dostupan je na svim Hertz stolovima na pet jezika.

USLUGA SIPANJA GORIVA: € 15 

ZAĐTITA VJETROBRANSKOG STAKLA (WSP): Odgovornost Korisnika najma za oštećenja na vjetrobranskom staklu automobila može se, prema uslovima i odredbama Ugovora o zakupu, smanjiti na 0 €, uz dnevnu naknadu od 2 € (uz maksimalnu naknadu od 15 dana).

AERODROMSKA TAKSA (ASC): 10% od vrijednosti Ugovora o najmu, ali ne manje od 18€ za svaki najam na lokaciji aerodroma.

NAKNADA ZA ZIMSKU OPREMU: Naknada za zimsku opremu pokriva troškove opremanja automobila za iznajmljivanje sa zimskom opremom; Odnosi se na period najma od 1. Novembra do 1. Aprila - uz mogućnost produženja.

DODATNI VOZAČI: Za svakog dodatnog vozača se naplaćuje 6 € po danu.

SJEDIŠTA ZA DJECU: Dostupna na zahtjev uz nadoknadu od 5€ po danu. (maksimum za naplatu 3 dana).

NAVIGACIJA: Dostupna na zahtjev uz nadoknadu od 6€ po danu. (maksimum za naplatu 10 dana).

PREUZIMANJE/ISPORUKA: Preuzimanje i isporuka van lokacije HERTZ-a je dostupna na zahtjev. Minimum naplate za preuzimanje ili isporuku blizu Herz stanice je 15 € po preuzimanju/isporuci. Preuzimanje i isporuka van radnog vremena dodatno se naplaćuje 25 € po slučaju.

DOSTUPNOST FLOTE: Hertz zadržava pravo da pruži drugačiji model automobila iste ili veće kategorije od onoga koji je prvobitno rezervisan.

POREZI: Sve cijene I usluge su predmet PDV-a.